top of page

HANDOUTS

2017

Torsdag 14. september

09:30 – 12:00     Effective Integration of academics and behavior in a multi-tiered framework  - Handout

                              Steve Goodman, Michigan’s Integrated Behavior and Learning Support Initiative, USA                  

13:00 – 14:00     Parallellsesjon 1Les mer om innholdet i de ulike foredragene her

1.1         MTSS Bridging Gaps to Promote Student Success  
               Steve Goodman, Michigan’s Integrated Behavior and Learning Support Initiative, USA

1.2         Inspeksjonens syv dødssynder – hva skal til for å gi elevene opplevelsen av tilstrekkelig voksenstøtte ute 

               i friminutt?  
               Kaja Asmyhr, Nøtterøy kommune

1.3         Hva må til for å få til god implementering?  
               Anette Arnesen Grønlie Utviklingsavdeling barn ved NUBU og Laila Kristoffersen Mikalsen, Bufetat Sør

1.4         Forankring, kompetansebygging og ny praksis gjennom arbeid med PALS- modellen – våre to første år som  

               PALS-skoler 
               Viviann Midtbø, Skavøypoll skole, Annelin Refvik Raudeberg skole og Jens Frode Vågen Skram   skole.

1.5         Effekten av språkstimulering: Hva kan gjøres for å øke barns ordforråd og språkforståelse?
               Monica Melbye-Lervåg, ISP

1.6         Barn som strever i matematikk. Hva kan vi gjøre?
               Anita Lopez Pedersen, ISP

1.7         Rektor på en PALS-skole -
               Henrik Fridorf, Bondi skole

14:30 – 15:30     Parallellsesjon 2 - Les mer om innholdet i de ulike foredragene her

2.1         PALS som verkemiddel for å lukkast på ungdomssteget -  PALS og Dalekunst 

               Magnar Helland, Dale barne- og ungdomsskule

2.3         PALS i en digital skolehverdag 

               PALS-teamet, Hagaløkka skole  

2.4         Hva hemmer og fremmer implementering av forskningsbasert kunnskap i grunnskolen? 
               Terje Ogden, NUBU
2.5         Den forebyggende mobbesamtalen -Handout1 - Handout2

  Toril Johnsrud og Arild Sandvik Harestua skole

2.6         Klasseledelse gjennom arbeid med relasjoner 

  Torgunn Skaaland, Asker kommune

      

16:00 – 17:00     Digital mobbing. Hvem, hvordan, hvorfor – og hva kan voksne gjøre? -  Handout
                               Elisabeth Staksrud, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

 

Fredag 15. september
 

09:00-10:00        Læringsmiljø og psykisk helse - Handout
                              Edvin Bru, Læringsmiljøsenteret

                                     

10:30-12:00         Parallellsesjon 3  -  Les mer om innholdet i de ulike foredragene her

3.1         Skolens bruk av kartleggingsverktøy og kartleggingsverktøyenes kvalitet: Implikasjoner for tidlig oppdaging                      og oppfølging av barns læringsvansker og utvikling av sosial atferd og  lesing.                 

                Anne Arnesen, ISP - NUBU og Wilhelm Meek-Hansen, NUBU

3.2         Kognitiv kollaps 
               Kristian Øen, Norsk Lærerakademi

3.3         Fair Play  

               Melinda Løver, Bragernes skole og Trine Enersen, Øren skole

3.4         Forsterket forebygging- PALS-kontrakt – ett av 6 ulike tiltak  
               PALS-teamet på Tverlandet skole

3.5         Hvordan ivareta PALS når flere satsinger skal ha plass i skolen 

               Eva Nohr, Kjerringøy skole og Marianne Egeberg Kolobekken, Kurland skole

3.6         Erfaringer med SNAP  

  Mona Engebretsen, Blakstad skole                       

13.00 - 15:00       «Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig  samfunnsøkonomi»

                    Handout
                    Arne Holte, Psykologisk institutt, UIO

                                              

bottom of page