top of page

 Takk for at du deltok på PALS-konferansen
14. og 15. september 2023


Mangfold og muligheter

Gjennom denne tittelen på konferansen ønsker vi å sette fokus på skolens arbeid med å aktivt skape et læringsmiljø som er åpent for alle elever, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Gjennom inkluderende læringsmiljøer og tilpasset opplæring skaper skolen muligheter for alle elever til å utvikle seg og nå sitt potensial. Mangfold og forståelse kan også gi elevene et bredere perspektiv på verden. Ved å se på mangfoldet i skolen fra et ressursperspektiv kan vi styrke elevenes mulighet til å utvikle seg og utforske sine interesser og evner. Gjennom inkludering og forståelse for ulikhet kan vi skape et læringsmiljø som fremmer toleranse og respekt for andre.

Konferanse for positiv læringsstøtte i skolen

Hovedforelesere

Terry Scott

Rhonda Nese

Sigrun Ertesvåg

Alexander Skadberg

Oslo kongressenter
Youngstorget

KONTAKT OSS

bottom of page