top of page
Handouts fra  PALS-konferansen 2023

 Adult Responsibility in Schools: Equity and Student Success - De voksnes ansvar for å sikre like muligheter for at elever kan oppleve mestring i skolen.  Terrance M. Scott, University of Louisville

Parallellsesjon 1

 

Teaching Social Skills as a Tier 2 Strategy - Å undervise i sosiale ferdigheter som en strategi på  selektert nivå.  Terrance M. Scott, University of Louisville 

 

Uro og utvikling av ferdigheter.  Magnar Ødegård, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

 

Hvordan like de vi "ikke liker".  Rebecca Ervik-Jeannin, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge​

 

PALS-modellen som systemrettet arbeid i skolen.  Frode Heiestad, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Anne Line Holen og Ingrid Hendis,  Nordre Follo PPT​

 

Ledelse i klasserommet.  Martin Karlberg, Universitetet i Uppsala

Parallellsesjon 2

Hvordan kan ulike måter å forstå «barn som strever» legge føringer for hvordan vi møter  mangfoldet?  Kristian Øen, NLA-høgskolen i Bergen​

 

Å se PALS med nye øyne - når vi har vært PALS-skole i mange år.  Even Buen Halvorsen, Hagaløkka skole, Asker​

 

Helsefremmende PALS.  Ann Kristin Johansen, Færder kommune, Lill Kristin Høier Sandvik og  Unni Skogbakke, Labakken skole,  Færder og Frode Heiestad, NUBU.​

 

Ny som PALS-skole.  Evy Stabell, Tina Giæver Havøysund skole & Ina Leonhardsen PPD Midt-Finnmark IKS​

 

Når hjelpsomme samtaler kan være vanskelige - hvordan komme i posisjon? Erfaringer fra relasjonsarbeid med foreldre-barn samspill i en foreldreveiledningskontekst.  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

The Impact of Classroom Inclusion on Educational Outcomes and Youth Connectedness .  Rhonda N.T. Nese, University of Oregon

Fredag 15. september

Lærer-elev relasjonar – ein bærebjelke i skulebaserte intervensjonar og anna pedagogisk verksemd.  Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret, Universitet i Stavanger

 

Parallellsesjon 3         

 

Heilskapleg og differensiert arbeid med utvikling av trygge og gode læringsmiljø.  Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret Universitet i Stavanger​

 

Et eksempel på at øving på sosiale ferdigheter skaper ro i klasserommet   Lærere fra 3. trinn, Lill Kristin Høier Sandvik, Unni Skogbakke, Labakken skole,  Færder og Torgunn Skaaland, PALS-mentor ​

 

Hvordan støtte lærerne i arbeidet med elever som strever med innadvendt atferd?  Stine Solberg, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet​

 

TIBIR og PMTO – helhet rundt eleven, samarbeidet mellom hjem og skole.  Jorid Bjørkås, NUBU og Bente Styve Pettersen, Bufetat

 

Parallellsesjon 4     

 

20 år med PALS.  Terje Ogden & Mari-Anne Sørlie, NUBU ​ (blir ikke lagt ut)

 

Hvordan vi jobber med trygghetsplaner og sosiale ferdigheter på Brekstad skole.  Barbro Eikset & Johannes Killingbergtrø, Brekstad skole, Ørland

 

Mangfold og inkluderende fellesskap.  Lene Margrethe Bredesen og Therese Hauge, Kvernevik skole Stavanger​

 

Å arbeide systematisk med PALS-modellen og PALS og TIBIR -ja takk, begge deler. Erfaring fra to rektorer Viviann Midtbø, Skavøypoll skule og Annelin Refvik, Raudeberg skule, Kinn 

 

Avslutning ved Alexander Skadberg - Fra problembarn til problemløser

bottom of page