top of page
Handouts fra  PALS-konferansen 2023

Torsdag 14. september

10:30 - 11:30      Adult Responsibility in Schools: Equity and Student Success - De voksnes ansvar for å sikre like muligheter for at elever kan oppleve mestring i skolen.  Terrance M. Scott, University of Louisville

12:30 - 13:30      Parallellsesjon 1

 1.1   Teaching Social Skills as a Tier 2 Strategy - Å undervise i sosiale ferdigheter som en strategi på  selektert nivå.  Terrance M. Scott, University of Louisville 

1.2   Uro og utvikling av ferdigheter.  Magnar Ødegård, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

 

1.3   Hvordan like de vi "ikke liker".  Rebecca Ervik-Jeannin, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge​

 

1.4   PALS-modellen som systemrettet arbeid i skolen.  Frode Heiestad, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Anne Line Holen og Ingrid Hendis,  Nordre Follo PPT​

 

1.5   Ledelse i klasserommet.  Martin Karlberg, Universitetet i Uppsala

14:00 - 15:00      Parallellsesjon 2

2.1   Hvordan kan ulike måter å forstå «barn som strever» legge føringer for hvordan vi møter  mangfoldet?  Kristian Øen, NLA-høgskolen i Bergen​

 

2.2   Å se PALS med nye øyne - når vi har vært PALS-skole i mange år.  Even Buen Halvorsen, Hagaløkka skole, Asker​

 

2.3   Helsefremmende PALS.  Ann Kristin Johansen, Færder kommune, Lill Kristin Høier Sandvik og  Unni Skogbakke, Labakken skole,  Færder og Frode Heiestad, NUBU.​

 

2.4   Ny som PALS-skole.  Evy Stabell, Tina Giæver Havøysund skole & Ina Leonhardsen PPD Midt-Finnmark IKS​

 

2.5   Når hjelpsomme samtaler kan være vanskelige - hvordan komme i posisjon? Erfaringer fra relasjonsarbeid med foreldre-barn samspill i en foreldreveiledningskontekst.  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

15.30 - 16:30      The Impact of Classroom Inclusion on Educational Outcomes and Youth Connectedness - Hvordan inkludering i klasserommet innvirker på skolefaglige resultater og elevers tilknytning.  Rhonda N.T. Nese, University of Oregon

Fredag 15. september

09:00 - 10:00      Lærer-elev relasjonar – ein bærebjelke i skulebaserte intervensjonar og anna pedagogisk verksemd.  Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret, Universitet i Stavanger

 

10:30 - 11:30      Parallellsesjon 3         

 

3.1   Heilskapleg og differensiert arbeid med utvikling av trygge og gode læringsmiljø.  Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret Universitet i Stavanger​

 

3.2   Et eksempel på at øving på sosiale ferdigheter skaper ro i klasserommet   Lærere fra 3. trinn, Lill Kristin Høier Sandvik, Unni Skogbakke, Labakken skole,  Færder og Torgunn Skaaland, PALS-mentor ​

 

3.3   Hvordan støtte lærerne i arbeidet med elever som strever med innadvendt atferd?  Stine Solberg, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet​

 

3.4   TIBIR og PMTO – helhet rundt eleven, samarbeidet mellom hjem og skole.  Jorid Bjørkås, NUBU og Bente Styve Pettersen, Bufetat

 

12.30 - 13.30      Parallellsesjon 4     

 

4.1   20 år med PALS.  Terje Ogden & Mari-Anne Sørlie, NUBU ​ (blir ikke lagt ut)

 

4.2   Hvordan vi jobber med trygghetsplaner og sosiale ferdigheter på Brekstad skole.  Barbro Eikset & Johannes Killingbergtrø, Brekstad skole, Ørland

 

4.3   Mangfold og inkluderende fellesskap.  Lene Margrethe Bredesen og Therese Hauge, Kvernevik skole Stavanger​

 

4.4   Å arbeide systematisk med PALS-modellen og PALS og TIBIR -ja takk, begge deler. Erfaring fra to rektorer Viviann Midtbø, Skavøypoll skule og Annelin Refvik, Raudeberg skule, Kinn 

 

14:00 - 15:00      Avslutning ved Alexander Skadberg - Fra problembarn til problemløser

bottom of page