Program 2021

Foreløpig program - her kan det komme endringer

Torsdag 16. september

08:30 - 09:00    Pålogging til digital plattform 

09:00 - 09:15   Åpning av konferansen

09:15 - 10:15    Plenumsforelesning: 
                            Jeff Sprague, professor i spesial pedagogikk ved University of Oregon

10:15 - 10:30   Pause

10:30 - 11:30    Plenumsforelesning: 
                            En inkluderende skole ved 
Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU 

11:30 - 12:30    Lunsj

12:30 - 13:30    Parallellsesjon 1

         

1.1          Skolevegring: Kartlegging og praktisk arbeid ved Anette Ruud, rådgiver i Skolevegringsteamet i PPT Sarpsborg.
                Les om foredraget.

1.2          Inkludering av elever som viser utfordrende atferd ved Kristian Øen, høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen i
                Bergen

1.3         Praksis fortelling ved Flaktvedt skole, m.fl.

 

13:30 - 13:45   Pause 

13:45 - 14:45    Parallellsesjon 2 

2.1          Digital mobbing ved  Ida Sjursø

2.2         Elevmedvirkning ved Frode Heiestad, spesialrådgiver ved NUBU          

2.3         LOOP ved Gro Dagsvik/Wenche Sjåfjell

14:45 - 15:00      Pause

15:00 - 16:00     Plenumsforelesning: Speaking Up for the Quiet Ones: Shy & Anxious Children at School ved Robert Coplan,
                             professor i psykologi ved Carleton University, Ottawa. Les om foredraget.