Program 2019

 Vi tar forbehold om endringer i programmet fram mot konferansen.

Torsdag 12. september

 

 

08:00 - 09:00     Registrering og kaffe/te

09:00 - 09:30     Åpning av konferansen ved kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

09:30 - 10:30     The Role of Social, Emotional and Behavioral Wellness in Positive Behavior Support (Sal A)
 

– Rob Horner, University of Oregon

 

10:30 - 11:00     Pause med frisk frukt og nøtter

 

11:00 - 12:00     The Role of Social, Emotional and Behavioral Wellness in Positive Behavior Support forts.

 

12:00 - 13:00     Lunsj

13:00 - 14:00    Parallellsesjon 1 – les mer om innholdet i sesjonene her

 

1.1          Implementing Check-in-/Check-out (CICO) as Tier II interventions with comprehensive adoption of PALS (Sal C)

– Rob Horner, University of Orego

1.2          Konsekvenser og tiltak i forhold til mobbing del 1 (Sal B)

Thormod Idsøe, NUBU og Klara Øverland, Universitetet i Stavanger

1.3          Hvordan kan TIBIR sikre gode tiltak for elever med utfordringer i skolen? (Forum)

– Jorid Bjørkås, NUBU, Kristin H. Hope og Trude Devik TIBIR-koordinator Bergen kommune

1.4          Kva ser vi - Kva gjer vi.  Samtaler med elever (Auditoriet)

Inge Nordhaug, RVTS

1.5          År to med implementering, hva har PALS gjort med Hofstad? (Møterom 1)
                       –
Hofstad skole

1.6          PALS på ungdomskole og på 1-10 skoler (Møterom 4)

                       – Killingrud ungdomskole og Grue barne- og ungdomsskole

              

14:00 - 14:30     Pause med energistykke og smoothie

 

14:30 - 15:30     Parallellsesjon 2 – les mer om innholdet i sesjonene her

                             

2.1           Konsekvenser og tiltak i forhold til mobbing del 2 (Sal B)

– Thormod Idsøe, NUBU og Klara Øverland, Universitetet i Stavanger

2.2           Elevinvolvering i implementeringen av PALS kjernekomponenter (Sal C)
                        
– Tone Tveit Rosenlund, Kunnskapssenteret og Trine Nordfjellmark, PPT i Asker kommune, og ansatte ved Borgen
                       
og Hovedgården ungdomsskole.

2.3          PALS på SFO (Møterom 4)

– Frode Heiestad, NUBU, Kai Hermansen, Undervisningsinspektør, SFO-leder, Kurland skole Mostafa Kroop, SFO  leder, Sjøskogen skole

2.4         Skolens kartlegging av elevenes læring og utvikling: Utfordringer og muligheter (Møterom 1)                

– Anne Arnesen, NUBU

2.5          Åt samma håll – skola och föräldra i ett positivt samarbete (Forum)
                       – Petra Jerne Skolbackeskolan i Bergsjön, Göteborg, Åsa Wallentin och Patric Bengtsson, Utvecklingscentrum
                         
för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen, Göteborg.

2.6           Jeg passer inn! Alle for en og en for alle! - INKLUDERING & MESTRING = PALS & SmART (Auditoriet)                   

– Hilde Marie Westhagen-Kirkevold og Line Høvik Zondag, Herstad skole, Færder kommune

                                            

15:30 - 16:00     Pause

16:00 - 17:00     Gutter og jenter i skolen finner vi kjønnsforskjeller i PALS-skolene? (Sal A)

– Terje Ogden, NUBU

 

Fredag 13. september

09:00 - 10:30     Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? (Sal A)

Pål Roland, Universitetet i Stavanger

10:30 – 11:00    Pause med frisk frukt og nøtter

 

11:00 - 12:00    Parallellsesjon 3 –  les mer om innholdet i sesjonene her            

 

3.1        Kapasitetsbygging, implementeringskvalitet og videreføringsprosessen (Sal C)

– Pål Roland, Universitet i Stavanger

3.2        Har PALS noen langtidseffekter? (Møterom 4)

– Mari-Anne Sørlie, NUBU

3.3         Bruk av PALS-verktøy i krevende saker (Sal B)

– Ann Ragnhild Aasprong og Marit Ørbo, Ski PPT

3.4        Sosial kompetanse – hvordan bruke verktøy i PALS (Møterom 1)

              Hvordan jobbe for å sikre systematisk arbeid med PALS og sosial kompetanse 

– Hordvik skole

  Sjekk inn – sjekk ut (SISU)  – hvordan legge til rette for mestring av skolehverdagen?

PALS-skolene i Eidsvoll kommune

3.5       Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen? (Sal A)

– Anne Arnesen, NUBU og Geir Nyborg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

3.6       Samarbeidslæring i klasserommet - i tråd med ny overordnet del! (Forum)
                       – 
Robert Flatås, rektor Stanghelle skole

3.7      En trygg digital hverdag for barn og unge – hva bør skolen gjøre? (Auditoriet)          
                       – 
Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet

                             
12:00 - 13:00     Lunsj     

 

13.00 – 14.15    Livsmestring og etikk: noen utfordringer (Sal A)

–  Henrik Syse, Prio (Institutt for fredsforskning)               

                             

14:15 -  14.30     Vel hjem