Program 2021

Lysbildene er lenket til tittelen på foredraget

Torsdag 16. september

08:30 - 09:00 Pålogging til digital plattform (Lenke til den digitale plattformen for konferansen vil bli sendt ut til hver enkelt deltaker på konferansedagen.)

09:00 - 09:15 Åpning av konferansen

09:10 - 10:15 A Tale of Three Tiers: Lessons learned about Integrating Positive Behavior and Academic Supports and What We Need
to Know Next.
 
Jeffry Sprague, professor i spesial pedagogikk ved University of Oregon. Les om foredraget.

10:15 - 10:30 Pause

10:30 - 11:30 En inkluderende skole ved Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU 

11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 - 13:30 Parallellsesjon 1 (ca 50 min. foredrag og 10 min. til spørsmål og svar som styres av en moderator) 

 

1.1 Skolevegring: Kartlegging og praktisk arbeid ved Anette Ruud, rådgiver i Skolevegringsteamet i PPT Sarpsborg. Les om foredraget.

 

1.2 Inkluderende praksis i møte med utfordrende atferd ved Kristian Øen, høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen i Bergen. Les om foredraget.

 

1.3  Elevmedvirkning i mobbeforbygging i PALS ved Flaktveit skole.
      Ansatte ved Flaktveit skole i Bergen presenterer hvordan de har involvert elevene i arbeidet med mobbeforbygging i PALS og
      "Stopp-Gå vekk-Si ifra". 

 

13:30 - 13:45   Pause 

13:45 - 14:45 Parallellsesjon 2 (ca 50 min. foredrag og 10 min. til spørsmål og svar som styres av en moderator)

 

2.1 Digital mobbing ved  Ida Sjursø. Les om foredraget.

 

2.2 Hvordan kan elever medvirke  i skolens utviklingsarbeid  rundt bedre læringsmiljø  ved Frode Heiestad, spesialrådgiver ved NUBU. Les om foredraget.      

 

2.3 Hvordan holde trykket oppe? PALS vandring og god praksis ved Gro Dagsvik og Wenche Sjåfjell, Harstad kommune Les om foredraget.

14:45 - 15:00     Pause

15:00 - 16:00 Speaking Up for the Quiet Ones: Shy & Anxious Children at School.  Robert Coplan, professor i psykologi ved Carleton University, Ottawa. Les om foredraget.