top of page

Parallellsesjoner (endringer kan forekomme)

Parallellsesjon 1 – torsdag 12.30 – 13.30  les mer om innholdet i sesjonene

1.1   Teaching Social Skills as a Tier 2 Strategy  -  Å undervise i sosiale ferdigheter som en strategi på  selektert nivå

Terrance M. Scott, University of Louisville

 

1.2    Uro og utvikling av ferdigheter

Magnar Ødegård, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

1.3   Hvordan like de vi «ikke liker»

Rebecca Ervik-Jeannin, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

1.4   PALS-modellen som systemrettet arbeid i skolen?

Frode Heiestad, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Anne Line Holen og Ingrid Hendis,  Nordre Follo PPT

1.5   Ledelse i klasserommet

Martin Karlberg, Universitetet i Uppsala

Parallellsesjon 2 – torsdag 14.00 – 15.00  les mer om innholdet i sesjonene

2.1   "Hvordan kan ulike måter å forstå «barn som strever» legge føringer for hvordan vi møter  mangfoldet"? 

Kristian Øen, NLA-høgskolen i Bergen

2.2   "Å se PALS med nye øyne" - når vi har vært PALS-skole i mange år

Even Buen Halvorsen, Hagaløkka skole, Asker

2.3   "Helsefremmende PALS"

Ann Kristin Johansen, Færder kommune, Lill Kristin Høier Sandvik og  Unni Skogbakke, Labakken skole,  Færder og Frode Heiestad, NUBU.

2.4   Ny som PALS skole

Evy Stabell, Tina Giæver Havøysund skole & Ina Leonhardsen PPD Midt-Finnmark IKS

2.5   Når hjelpsomme samtaler kan være vanskelige - hvordan komme i posisjon?

Erfaringer fra relasjonsarbeid med foreldre-barn samspill i en foreldreveiledningskontekst.

Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Parallellsesjon 3 – fredag 10.30 – 11.30  les mer om innholdet i sesjonene

3.1   Heilskapleg og differensiert arbeid med utvikling av trygge og gode læringsmiljø.

Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret Universitet i Stavanger

3.2   “Et eksempel på at øving på sosiale ferdigheter skaper ro i klasserommet”

 Lærere fra 3. trinn, Lill Kristin Høier Sandvik, Unni Skogbakke, Labakken skole,  Færder og Torgunn Skaaland, PALS-mentor 

3.3   Hvordan støtte lærerne i arbeidet med elever som strever med innadvendt atferd?

Stine Solberg, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet

3.4   TIBIR og PMTO – helhet rundt eleven, samarbeidet mellom hjem og skole

Jorid Bjørkås, NUBU og Bente Styve Pettersen, Bufetat

Parallellsesjon 4 – fredag 12.30 – 13.30  les mer om innholdet i sesjonene
         

4.1   20 år med PALS

Terje Ogden & Mari-Anne Sørli, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

4.2   Hvordan vi jobber med trygghetsplaner og sosiale ferdigheter på Brekstad skole

Barbro Eikset & Johannes Killingbergtrø, Brekstad skole, Ørland

 

4.3   "Mangfold og inkluderende fellesskap"

Lene Margrethe Bredesen og Therese Hauge, Kvernevik skole Stavanger

4.4    "Å arbeide systematisk med PALS-modellen" Erfaringer fra to rektorer

Viviann Midtbø, Skavøypoll skule og Annelin Refvik, Raudeberg skule, Kinn 

bottom of page