top of page

Parallellsesjoner

 

Parallellsesjon 1 – torsdag 13.00 – 14.00 – les mer om innholdet i sesjonene

1.1        Implementing Check-in-/Check-out (CICO) as Tier II interventions with comprehensive adoption of PALS
              Rob Horner, University of Oregon

 

1.2       Konsekvenser og tiltak i forhold til mobbing del 1

             Thormod Idsøe, NUBU og Klara Øverland, Universitet i Stavanger

 

1.3       Hvordan kan TIBIR sikre gode tiltak for elever med utfordringer i skolen?
             Jorid Bjørkås, NUBU, Kristin H. Hope og Trude Devik TIBIR-koordinator Bergen kommune.

1.4        Kva ser vi, kva gjer vi?

              Inge Nordhaug, RVTS

 

1.5        År to med implementering, hva har PALS gjort med Hofstad?
              
Anne-Ma Wettre, rektor, Hofstad skole

              

1.6        PALS på  undomskolen og på 1-10 skoler

Grethe Bøe Hauger, Killlingrud ungdomsskole, og Anne Antonsen og Kari Aasen, Grue barne- og ungdomsskole

Parallellsesjon 2 – torsdag 14.30 – 15.30 les mer om innholdet i sesjonene

2.1        Konsekvenser og tiltak i forhold til mobbing del 2

              Thormod Idsøe, NUBU og Klara Øverland, Universitet i Stavanger

2.2        Elevinvolvering i implementeringen av PALS kjernekomponenter

Tone Tveit Rosenlund, Kunnskapssenteret og Trine Nordfjellmark, PPT Asker kommune, og ansatte ved  Borgen og Hovedgården ungdomsskole

               
2.3        PALS på SFO 

Frode Heiestad, NUBU, Kai Hermansen, Undervisningsinspektør, SFO-leder, Kurland skole Mostafa Kroop, SFO leder, Sjøskogen skole

 

2.4        Skolens kartlegging av elevenes læring og utvikling: Hvorfor? Når? For hvem? Hvordan?
              Anne Arnesen, NUBU

 

2.5        Åt samma håll – skola och föräldrar i ett positivt samarbete

Petra Jerne, Skolbackeskolan i Bergsjön, Göteborg, Åsa Wallentin och Patric Bengtsson, Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen, Göteborg.

 

2.6         Jeg passer inn! Alle for en og en for alle! - INKLUDERING & MESTRING = PALS & SmART

               Hilde Marie Westhagen-Kirkevold og Line Høvik Zondag, Herstad skole, Færder kommune

 

Parallellsesjon 3 – fredag 10.30 – 12.00 – les mer om innholdet i sesjonene

3.1       Kapasitetsbygging, implementeringskvalitet og videreføringsprosessen

             Pål Roland, Universitetet i Stavanger

3.2       Har PALS noen langtidseffekter?
             Mari-Anne Sørlie, NUBU
 

3.3        Modul 1 og 2 som verktøykasse i krevende saker

              Ann Ragnhild Aasprong og Marit Ørbo, Ski PPT

3.4        Sosial kompetanse - hvordan bruke verktøy i PALS?
              

Hvordan jobbe for å sikre systematisk arbeid med PALS og sosial kompetanse

Hordvik skole

Sjekk inn – sjekk ut (SISU)  – hvordan legge til rette for mestring av skolehverdagen?

Lena Zakariassen, Dal skole og Per Ola Saugnes, Råholt skole, Eidsvoll kommune

3.5        Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen?

              Anne Arnesen, NUBU og Geir Nyborg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

3.6        Samarbeidslæring i klasserommet - i tråd med ny oveordnet del!
             
Robert Flatås, rektor Stanghelle skole

 

3.7         En trygg digital hverdag for barn og unge - hva bør skolen gjøre?

               Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet

bottom of page