top of page

Handouts 2019

Handouts blir lagt ut fortløpende etter hvert som vi får de fra foredragsholderne.

 

Torsdag 12. september

09:30 - 10:30     The Role of Social, Emotional and Behavioral Wellness in Positive Behavior Support 
 

– Rob Horner, University of Oregon

13:00 - 14:00    Parallellsesjon 1 

1.1          Implementing Check-in-/Check-out (CICO) as Tier II interventions with comprehensive adoption of PALS

– Rob Horner, University of Orego

1.2          Konsekvenser og tiltak i forhold til mobbing del 1

Thormod Idsøe, NUBU og Klara Øverland, Universitetet i Stavanger

1.3          Hvordan kan TIBIR sikre gode tiltak for elever med utfordringer i skolen? 

– Jorid Bjørkås, NUBU, Kristin H. Hope og Trude Devik TIBIR-koordinator Bergen kommune

1.4          Kva ser vi - Kva gjer vi.  Samtaler med elever 

Inge Nordhaug, RVTS

 1.5          År to med implementering, hva har PALS gjort med Hofstad? 

                       – Hofstad skole

 1.6          PALS på ungdomskole og på 1-10 skoler 

                       – Killingrud ungdomskole og Grue barne- og ungdomsskole

           

 

14:30 - 15:30     Parallellsesjon 2 

                             

2.1           Konsekvenser og tiltak i forhold til mobbing del 2 

– Thormod Idsøe, NUBU og Klara Øverland, Universitetet i Stavanger

2.2           Elevinvolvering i implementeringen av PALS kjernekomponenter                         

– Tone Tveit Rosenlund, Kunnskapssenteret og Trine Nordfjellmark, PPT i Asker kommune, og ansatte ved Borgen og Hovedgården ungdomsskole.

2.3          PALS på SFO 

– Frode Heiestad, NUBU, Kai Hermansen, Undervisningsinspektør, SFO-leder, Kurland skole Mostafa Kroop, SFO  leder, Sjøskogen skole

2.4         Skolens kartlegging av elevenes læring og utvikling: Utfordringer og muligheter  

– Anne Arnesen, NUBU

2.5          Åt samma håll – skola och föräldra i ett positivt samarbete                        

– Petra Jerne Skolbackeskolan i Bergsjön, Göteborg, Åsa Wallentin och Patric Bengtsson, Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen, Göteborg.

2.6           Jeg passer inn! Alle for en og en for alle! - INKLUDERING & MESTRING = PALS & SmART             

– Hilde Marie Westhagen-Kirkevold og Line Høvik Zondag, Herstad skole, Færder kommune

16:00 - 17:00     Gutter og jenter i skolen finner vi kjønnsforskjeller i PALS-skolene? 

– Terje Ogden, NUBU

 

Fredag 13. september

09:00 - 10:30     Hvordan skape en sterk innovasjon på temaet mobbing? 

Litteraturtips

Pål Roland, Universitetet i Stavanger

11:00 - 12:00    Parallellsesjon 3 

 

3.1        Kapasitetsbygging, implementeringskvalitet og videreføringsprosessen 

– Pål Roland, Universitet i Stavanger

3.2        Har PALS noen langtidseffekter?

– Mari-Anne Sørlie, NUBU

3.3         Bruk av PALS-verktøy i krevende saker 

– Ann Ragnhild Aasprong og Marit Ørbo, Ski PPT

3.4        Sosial kompetanse – hvordan bruke verktøy i PALS 

  Hvordan jobbe for å sikre systematisk arbeid med PALS og sosial kompetanse 

– Hordvik skole

   Sjekk inn – sjekk ut (SISU)  – hvordan legge til rette for mestring av skolehverdagen?

PALS-skolene i Eidsvoll kommune

3.5       Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen? 

– Anne Arnesen, NUBU og Geir Nyborg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

3.6       Samarbeidslæring i klasserommet - i tråd med ny overordnet del! 

                                   – Robert Flatås, rektor Stanghelle skole

3.7      En trygg digital hverdag for barn og unge – hva bør skolen gjøre?                        

– Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet 

13.00 – 14.15    Livsmestring og etikk: noen utfordringer 

–  Henrik Syse, Prio (Institutt for fredsforskning)    

 

            

bottom of page