top of page

Handouts fra

PALS-konferansen 2015

Handouts finner du ved å klikke på tittelen til det aktuelle innlegget. 

SESJON 1

Torsdag kl. 13:00–14:00

 

1.1   Classroom Management 

– Susan Barrett,  Sheppard Pratt Health System

 

1.2   Implementering av PALS i SFO
– Hilde Vorkinn, Bondi SFO

 

1.3    Sosial kompetanse og mobbeforebyggende innsats i PALS 
– Kristin Berven Sæterstøl og Anne Myhrvold, Mjølkeråen skole

 

1.4 Hvordan opprettholde interessen for PALS-arbeidet på skolen?
– Anders Heimdal og Jo Wangen, Ytre Enebakk skole

 

1.5   Implementering av PALS i barnehage 
– Ingunn Byrkjedal, Atferdssenteret

 

1.6   Fravær og skolevegring – skolens rolle 

– Trude Havik, Læringsmiljøsenteret i Stavanger

 

SESJON 2

Torsdag kl. 14:30–15:30

2.1   Relasjonsorientert klasseledelse
– Lasse Dahl, Utdanningsetaten i Oslo

 

2.3   Psykisk helse hos barn - hva kan skolen gjøre? 
– Linda Haukeland, Ådnamarka skole og Lars Håbrekke, Lone skole

 

2.4   Elevmedvirkning i PALS
– Mona Engebretsen, PALS-veileder Asker kommune

 

2.6   PALS på Øren skole 

– Renate Blomli Winnes, Øren skole, Drammen

 

2.7   Implementering av PALS i Vaksdal

kommune : "Å palsa" – kulturendring på ungdomssteget 
– Magnar Helland, Dale Barne- og ungdomsskole og Trine Hesjedal, Vaksdal kommune

 

 

SESJON 3

Fredag kl 10:30–12:00

3.1   De evnerike elevene / elever med høyt akademisk potensiale 
– Ella Idsøe, Læringsmiljøsenteret, Universitet i Stavanger

 

3.2   I - PALS – den integrerte PALS-modellen
Universell kartlegging av sosiale ferdigheter og leseferdigheter 

– Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret, Kristian Nilsen, VOKAL (Conexus), Birgitte Søgaard og Hanne-Marit Medalen, Bøleråsen skole, Ski

 

3.3   Arbeid med kvalitetsutvikling, de praktiske grepene 
– Kjell Jensen, PALS-veileder Nøtterøy kommune

 

3.5   Småsteg – steg for steg for tidlig læring og ferdighetstrening i barnehagen
– Jan Erik Ruud, Prososial

 

3.6   Erfaring  med oppstart av SNAP  +

"ForeldreSNAP"

– Anlaug Mork, Stenseth skole,  Grethe Eggerud, Solberg skole, Trine Solvang, Langmyra skole og Hanne B. Holsæter, Molde kommune.

 

3.7   Emosjonsregulering for ansatte i skolen 

– Siril C. Aschjem, Atferdssenteret/Bufetat

 

bottom of page