top of page

Påmelding og praktisk informasjon

 

 

Når: 14. september fra kl. 09.00 (registrering) - til 15. september kl. 15.00 (avslutning)

Sted: Oslo kongressenter, Youngstorget

Ny påmeldingsfrist 5. september.

Konferanseavgift: 3000,- kr pr. deltaker (for deltakelse kun en av dagene er prisen kr. 1500,-) 

Husk å oppgi organisasjonsnummer ved ønske om EHF-faktura (velg bedrift  på hvem som som betaler, og skriv det inn i riktig felt)

Påmeldingslenken finner du her

bottom of page