top of page

Romoversikt - Kongressenteret
 

Alle plenumsforelesninger foregår i Sal A
Lunsjbuffé serveres i foajeen

Torsdag 14. september

12.30 - 13.30  Parallellsesjon 1 – les mer om innholdet i sesjonene her

SAL A     1.1 Adult Responsibility in Schools: Equity and Student  Success - De voksnes ansvar for å sikre like muligheter for at elever kan oppleve mestring i skolen.  Terrance M. Scott, University   of Louisville

SAL B:    1.2  Uro og utvikling av ferdigheter.  Magnar Ødegård, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo        

SAL C:    1.3  Hvordan like de vi "ikke liker".  Rebecca Ervik-Jeannin, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge​   

SAL D:    1.4  PALS-modellen som systemrettet arbeid i skolen.  Frode Heiestad, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Anne Line Holen og Ingrid Hendis, Nordre Follo PPT       

FORUM:  1.5  Ledelse i klasserommet.  Martin Karlberg, Universitetet i Uppsala           

           

14:00 - 15:00     Parallellsesjon 2 – les mer om innholdet i sesjonene her                           

SAL A     2.1 Hvordan kan ulike måter å forstå «barn som strever» legge føringer for hvordan vi møter mangfoldet?  Kristian Øen, NLA-høgskolen i Bergen​ 

SAL B:    2.2 Å se PALS med nye øyne - når vi har vært PALS-skole i mange år.  Even Buen Halvorsen, Hagaløkka skole, Asker​  

SAL C:    2.3 Helsefremmende PALS.  Ann Kristin Johansen, Færder kommune, Lill Kristin Høier Sandvik og Unni Skogbakke, Labakken skole, Færder og Frode Heiestad, NUBU.​     

SAL D:    2.4 Ny som PALS-skole.  Evy Stabell, Tina Giæver Havøysund skole & Ina Leonhardsen PPD Midt-Finnmark IKS​        

FORUM:  2.5 Når hjelpsomme samtaler kan være vanskelige - hvordan komme i posisjon? Erfaringer fra relasjonsarbeid med foreldre-barn samspill i en foreldreveiledningskontekst.  Sissel Torsvik og Siril Cock Aschjem, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge          

Fredag 15. september

10:30 - 11:30    Parallellsesjon 3 –  les mer om innholdet i sesjonene her

SAL A     3.1 1   Heilskapleg og differensiert arbeid med utvikling av trygge og gode læringsmiljø.  Sigrun Ertesvåg, Læringsmiljøsenteret Universitet i Stavanger​         

SAL B:    3.2  Hvordan å øve på sosiale ferdigheter kan forebygge uro i klasserommet.  Lærere fra 3. trinn, Lill Kristin Høier Sandvik, Unni Skogbakke, Labakken skole, Færder og Torgunn Skaaland, PALS-mentor ​       

SAL C:    3.3 Hvordan støtte lærerne i arbeidet med elever som strever med innadvendt atferd?  Stine Solberg, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet​            

FORUM:  3.4   TIBIR og PMTO – helhet rundt eleven, samarbeidet mellom hjem og skole.  Jorid Bjørkås, NUBU og Bente Styve Pettersen, Bufetat

12.30 - 13:30    Parallellsesjon 4 –  les mer om innholdet i sesjonene her

SAL A     4.1   20 år med PALS.  Terje Ogden & Mari-Anne Sørlie, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge​

SAL B     4.2   Hvordan vi jobber med trygghetsplaner og sosiale ferdigheter på Brekstad skole.  Barbro Eikset & Johannes Killingbergtrø, Brekstad skole, Ørland

SAL C     4.3   Mangfold og inkluderende fellesskap.  Lene Margrethe Bredesen og Therese Hauge, Kvernevik skole Stavanger​

FORUM   4.4   Å arbeide systematisk med PALS-modellen. Erfaringer fra to rektorer.  Viviann Midtbø, Skavøypoll skule og Annelin Refvik, Raudeberg skule, Kinn 

bottom of page