top of page

Romoversikt

 

Alle plenumsforelesninger foregår i Sal A
Lunsjbuffé serveres i foajeen

Torsdag 14. september

13:00 - 14:00    Parallellsesjon 1 – les mer om innholdet i sesjonene her

Sal C:                 1.1          Implementing Check-in-/Check-out (CICO) as Tier II interventions with comprehensive adoption of PALS

– Rob Horner, University of Orego

Sal B:                 1.2          Konsekvenser og tiltak i forhold til mobbing del 1

Thormod Idsøe, NUBU og Klara Øverland, Universitetet i Stavanger

Forum:               1.3          Hvordan kan TIBIR sikre gode tiltak for elever med utfordringer i skolen?

– Jorid Bjørkås, NUBU, Kristin H. Hope og Trude Devik TIBIR-koordinator Bergen kommune

Auditoriet:         1.4          Kva ser vi - Kva gjer vi.  Samtaler med elever 

Inge Nordhaug, RVTS

Møterom 1:       1.5          År to med implementering, hva har PALS gjort med Hofstad? 

                       – Hofstad skole

Møterom 4:       1.6          PALS på ungdomskole og på 1-10 skoler 

                       – Killingrud ungdomskole og Grue barne- og ungdomsskole

           

 

14:30 - 15:30     Parallellsesjon 2 – les mer om innholdet i sesjonene her

                             

Sal B:               2.1           Konsekvenser og tiltak i forhold til mobbing del 2 

– Thormod Idsøe, NUBU og Klara Øverland, Universitetet i Stavanger

Sal C:               2.2           Elevinvolvering i implementeringen av PALS kjernekomponenter                         

– Tone Tveit Rosenlund, Kunnskapssenteret og Trine Nordfjellmark, PPT i Asker kommune, og ansatte ved Borgen og Hovedgården ungdomsskole.

Møterom 4:    2.3          PALS på SFO 

– Frode Heiestad, NUBU, Kai Hermansen, Undervisningsinspektør, SFO-leder, Kurland skole Mostafa Kroop, SFO  leder, Sjøskogen skole

Møterom 1:    2.4         Skolens kartlegging av elevenes læring og utvikling: Utfordringer og muligheter           

– Anne Arnesen, NUBU

 
Fredag 15. september

 

11:00 - 12:00    Parallellsesjon 3 –  les mer om innholdet i sesjonene her            

 

Sal C:                3.1        Kapasitetsbygging, implementeringskvalitet og videreføringsprosessen 

– Pål Roland, Universitet i Stavanger

Møterom 4:     3.2        Har PALS noen langtidseffekter?

– Mari-Anne Sørlie, NUBU

Sal B:               3.3         Bruk av PALS-verktøy i krevende saker 

– Ann Ragnhild Aasprong og Marit Ørbo, Ski PPT

Møterom 1:     3.4        Sosial kompetanse – hvordan bruke verktøy i PALS 

              Hvordan jobbe for å sikre systematisk arbeid med PALS og sosial kompetanse 

– Hordvik skole

  Sjekk inn – sjekk ut (SISU)  – hvordan legge til rette for mestring av skolehverdagen?

PALS-skolene i Eidsvoll kommune

Sal A:              3.5       Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen? 

– Anne Arnesen, NUBU og Geir Nyborg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Forum:            3.6       Samarbeidslæring i klasserommet - i tråd med ny overordnet del!                        

– Robert Flatås, rektor Stanghelle skole

Auditoriet:     3.7      En trygg digital hverdag for barn og unge – hva bør skolen gjøre?                        

– Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet 

 

            

bottom of page